MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Na stiahnutie Formuláre Pobyt

Pobyt (9)

Nájomná zmluva_ukážka

22. máj 2024 In Pobyt

Vyhlásenie: Tento vzor je iba príkladom nájomnej zmluvy a nebol vytvorený IOM. Nejedná sa o jediný spôsob, ako nájomná zmluva môže byť formulovaná. Napriek úsiliu vynaloženému zo strany IOM pre získanie spoľahlivého obsahu, IOM nereprezentuje ani nepotvrdzuje presnosť alebo spoľahlivosť tohto obsahu. Akékoľvek jeho využitie je na vlastné riziko užívateľa.

Vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska

20. marec 2023 In Pobyt

Čestné vyhlásenia k pobytu

01. júl 2020 In Pobyt
 • Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania
 • Čestné vyhlásenie o poskytnutí finančného a hmotného zabezpečenia
 • Súhlas rodiča s pobytom dieťaťa na území Slovenskej republiky
 • Čestné vyhlásenie dieťa_slobodné_ finančné_hmotné_zabezpečenie 

Žiadosť o udelenie pobytu

15. apríl 2019 In Pobyt
 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu
 • Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov
 • Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu
 • Žiadosť o vydanie dokladu

Žiadosť o obnovenie pobytu

15. apríl 2019 In Pobyt
 • Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu
 • Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas/dlhodobý pobyt
 • Žiadosť o registráciu práva občana Únie/ práva na trvalý pobyt občana Únie
 • Žiadosť o vydanie dokladu rodinného príslušníka s právom na pobyt/na trvalý pobyt
 • Žiadosť o vydanie dokladu

Žiadosť o overenie pozvania

22. január 2015 In Pobyt

Žiadosť o schengenské vízum

22. január 2015 In Pobyt

Žiadosť o narodné vízum

22. január 2015 In Pobyt

Hlásenie pobytu

25. február 2019 In Pobyt

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Na stiahnutie Formuláre Pobyt