MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Od 1 . Septembra ďalšia zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorá sa dotkne študentov

Od 1. Septembra vstupuje do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorou zaniká možnosť požiadať o prechodný pobyt na účel štúdia ako študent slovenského jazyka na jazykovej škole. Cudzinci, ktorí chcú študovať slovenský jazyk môžu požiadať o národné víza alebo iný typ prechodného pobytu. Národné víza môžu byť vydané na dĺžku jazykového vzdelávania, najviac do 31. Júla príslušného kalendárneho roka.

Zmena zákona sa týka aj študentov strednej školy. Prechodný pobyt na účel štúdia môže získať žiak strednej školy, ktorý je ku dňu podania žiadosti o udelenie pobytu mladší ako 20 rokov.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Online služby