MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Spolupráca s komunitami

Zaujímate o spolužitie ľudí z rôznych krajín a kultúr na Slovensku? 

Dlhodobo spolupracujeme so zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi, ktorí podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a tiež organizujú multikultúrne podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a vytvárajú tak priestor na vzájomné spoznávanie sa cudzincov a majoritnej spoločnosti.

Hľadáme nové komunity a záujemcov o spoluprácu ktorí:

  • pochádzajú z krajín mimo EÚ, alebo majú priame prepojenie na migrantov z krajín mimo EÚ, poznajú dobre ich kultúru a komunity migrantov na Slovensku,
  • majú záujem podporovať kultúrny život a vykonávať činnosti v prospech svojej komunity na Slovensku,
  • chcú sa ďalej vzdelávať v témach ako migrácia a integrácia migrantov, medzikultúrny dialóg, projektová práca a iné.

Ponúkame:

  • Možnosť získať skúsenosti, finančnú podporu a pomoc s organizovaním podujatí pre vašu komunitu, nové kontakty na komunity migrantov, výmenu informácií, intenzívnu spoluprácu a možnosť absolvovať rôzne typy vzdelávania.
  • Byť súčasťou tímu kultúrnych mediátorov, ktorí  sú predstavitelia migrantských komunít, spolupracujú s MIC a svojou činnosťou vytvárajú most medzi majoritou a komunitou, priamo pomáhajú svojim krajanom pri prvých krokoch na Slovensku, organizujú multikultúrne a komunitné podujatia, spolupracujú pri vzdelávaní pracovníkov štátnej a verejnej správy a sprostredkúvajú dôležité informácie komunitám migrantov.

MIC spolupracuje s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali od roku 2006 už 164 multikultúrnych a komunitných informačných stretnutí pre 13 400 ľudí.

 

 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Online služby