MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Čo je prechodný pobyt

Čo je prechodný pobyt

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý plánuje na území SR napríklad pracovať, podnikať, študovať, môže byť (po splnení zákonom ustanovených podmienok a na základe predloženej žiadosti) udelený prechodný pobyt.

Prechodný pobyt môže polícia udeliť na jeden z uvedených účelov:

  1. podnikanie;
  2. zamestnanie alebo sezónne zamestnanie;
  3. štúdium;
  4. osobitné činnosti (lektorská, športová, umelecká a dobrovoľnícka činnosť, činnosť akreditovaného novinára, poskytnutie zdravotnej starostlivosti, stáž a pod.);
  5. výskum a vývoj;
  6. zlúčenie rodiny;
  7. plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl;
  8. osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí;
  9. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie.

Povolením na prechodný pobyt je aj modrá karta. 

Na udelenie prechodného pobytu neexistuje právny nárok.

Informácie o jednotlivých typoch prechodného pobytu si môžete stiahnuť v Infokartách MIC.

O prechodný pobyt treba vždy požiadať osobne, s výnimkou prípadu zlúčenia rodiny, kedy za bezvládneho žiadateľa môže žiadosť podať cudzinec, s ktorým žiada zlúčenie rodiny. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva cudzinec osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorý vydal cestovný doklad žiadateľa, alebo v ktorom má žiadateľ bydlisko. Zastupiteľský úrad SR, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom osobný pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.

 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu možno podať aj na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu, ak:

1.      sa žiadateľ na Slovensku zdržiava na základe platného povolenia na pobyt,

2.     sa žiadateľ na Slovensku zdržiava na základe udeleného národného víza,

3.     ak ide o cudzinca, u ktorého sa vízum nevyžaduje,

4.     ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo

5.      cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom (podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2

Prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny po dobu jeho platnosti oprávňuje legálne sa zdržiavať na území Slovenska, cestovať do zahraničia a vracať sa na Slovensko.

Prechodný pobyt môže byť prvýkrát udelený na rôzne dlhý čas v závislosti od účelu pobytu. V prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel zamestnania najviac na 5 rokov, osobitnej činnosti alebo výskumu a vývoja najviac na dva roky, na účel podnikania najviac na tri roky, na účel zlúčenia rodiny, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, Slováka žijúceho v zahraničí alebo osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie najviac na päť rokov a na účel štúdia na šesť rokov. Modrá karta sa udeľuje najviac na štyri roky. Prechodný pobyt sa udeľuje len na konkrétny účel, ktorý treba dokladovať pri podaní žiadosti. Ak trvá účel pobytu a cudzinec naďalej spĺňa podmienky na pobyt, môžu mu slovenské orgány obnoviť prechodný pobyt podľa účelu pobytu na najviac tri alebo päť rokov. Avšak, ak sa zmení účel pobytu, na ktorý bol udelený prechodný pobyt, musí štátny príslušník tretej krajiny požiadať o nové povolenie.

 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Čo je prechodný pobyt