MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Osobitné podmienky pre určité profesie - regulované povolania

Osobitné podmienky pre určité profesie - regulované povolania

Regulované povolania sú profesie, ktorých vykonávanie je určitým spôsobom regulované zákonmi alebo administratívnymi nariadeniami a predpismi. Zvyčajne sa táto regulácia uskutočňuje prostredníctvom súkromných oprávnených inštitúcií, profesijných združení alebo vlády či miestnej správy. Ide o profesie lekárov, účtovníkov, architektov a pod.

Pokiaľ predmetom vášho podnikania má byť činnosť, ktorá je podmienená odbornou kvalifikáciou, ktorú ste získali v zahraničí, a patrí medzi regulované povolania, bude potrebné dať si ju uznať na Slovensku.

Urobíte tak vyplnením a podaním žiadosti o uznanie vzdelania pre regulované povolanie. Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných cudzími štátmi má v kompetencii Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. 

Viac o uznávaní odborných kvalifikácií a dokladov o vzdelaní nájdete na stránke Ministerstva školstva SR.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Osobitné podmienky pre určité profesie - regulované povolania