MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Bývanie Možnosti bývania pre cudzincov na Slovensku

Možnosti bývania pre cudzincov na Slovensku

Pre cudzinca žijúceho na Slovensku prichádzajú do úvahy viaceré možnosti ubytovania: napr. v prenajatej nehnuteľnosti; vo vlastnom byte či dome; alebo v zariadeniach poskytujúcich ubytovacie služby – hoteloch, penziónoch, ubytovniach. Pre žiadateľov o azyl sú určené záchytné a pobytové tábory Ministerstva vnútra SR; pre azylantov integračné zariadenia; pre maloletých bez sprievodu detské domovy.
 
Azylanti (cudzinci s priznaným azylom) majú možnosť uchádzať sa o udelenie sociálneho bytu v rámci možností ponuky takýchto bytov v niektorých mestách v SR. Azylant na základe vlastného rozhodnutia, svojich možností a schopností môže riešiť svoju ďalšiu existenciu vlastnými silami.

Skupinou cudzincov, u ktorej je nájdenie si samostatného bývania relatívne bezproblémové, sú medzinárodní študenti, stážisti príp. známi slovenských štátnych občanov.

Pracujúcim cudzincom s trvalým alebo prechodným pobytom a osobám s tolerovaným pobytom štát pri zabezpečení ubytovania neposkytuje žiadnu asistenciu, pričom u niektorých z nich je preukázanie zabezpečeného ubytovania už podmienkou k udeleniu pobytu v SR.

Na Slovensku neexistuje špeciálny príspevok na bývanie určený pre cudzincov. Príspevok na bývanie prispieva na úhradu nákladov spojených s bývaním osobe v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, za splnenia zákonných podmienok (ak máte nárok na dávku v hmotnej núdzi, preverte si možnosť získania príspevku na bývanie na príslušnom úrade práce).

PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY

  • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov
  • zákon číslo 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Bývanie Možnosti bývania pre cudzincov na Slovensku