MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Bývanie Možnosti bývania pre cudzincov na Slovensku

Možnosti bývania pre cudzincov na Slovensku

Pre cudzinca žijúceho na Slovensku prichádzajú do úvahy viaceré možnosti ubytovania: napr. v prenajatej nehnuteľnosti; vo vlastnom byte či dome; v zariadení poskytujúcom ubytovacie služby – hotely, penzióny, ubytovne; pre žiadateľov o azyl sú tu záchytné a pobytové tábory Ministerstva vnútra SR; pre azylantov integračné zariadenia; pre maloletých bez sprievodu detské domovy.
 
Azylanti, cudzinci s priznaným azylom, majú možnosť uchádzať sa o udelenie sociálneho bytu, v rámci možností ponuky takýchto bytov v niektorých mestách v SR. Azylant na základe vlastného rozhodnutia, svojich možností a schopností môže riešiť svoju ďalšiu existenciu vlastnými silami.

Skupinou migrantov, u ktorej je nájdenie si samostatného bývania relatívne bezproblémové, sú medzinárodní študenti, stážisti príp. známi slovenských štátnych občanov.

Ďalším skupinám migrantov - pracujúcim cudzincom s trvalým alebo prechodným pobytom a osobám s tolerovaným pobytom - štát pri zabezpečení ubytovania neposkytuje žiadnu asistenciu, pričom u niektorých z nich je preukázanie zabezpečeného ubytovania už podmienkou k udeleniu pobytu v SR.

Na Slovensku neexistuje špeciálny príspevok na bývanie určený pre cudzincov. Príspevok na bývanie prispieva na úhradu nákladov spojených s bývaním osobe v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, za splnenia zákonných podmienok (ak máte nárok na dávku v hmotnej núdzi, preverte si možnosť získania príspevku na bývanie na príslušnom úrade práce).

PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY

  • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov
  • zákon číslo 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Bývanie Možnosti bývania pre cudzincov na Slovensku