MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Bývanie Prenájom bytu

Prenájom bytu

Podmienky na prenájom bytu na Slovensku pre cudzincov sa len veľmi málo odlišujú od podmienok, ktoré platia pre občanov SR.

Poplatky a zálohy

Prenájom bytu sa dá dohodnúť priamo s prenajímateľom, ale komunikácia môže byť sťažená, ak záujemca neovláda dobre slovenský jazyk. V tomto prípade pomôže realitná kancelária, pričom sprostredkovateľský poplatok jej zvyčajne zaplatí prenajímateľ - to by však malo byť vyjasnené ešte pred uzavretím prenájmu. Poplatok sa zvyčajne rovná výške mesačného nájmu. Existuje veľké množstvo webových stránok, ktoré vám môžu uľahčiť hľadanie bytu na prenájom (napríklad reality.sk alebo avizo.sk).

Prenajímatelia často žiadajú ako zábezpeku zaplatenie nájmu na jeden až dva mesiace vopred. Je možné prenajať si úplne zariadený byt s práčkou, televíziou, chladničkou a podobne. Výška nájomného závisí od časti Slovenska, lokality v meste, celkového stavu a veku bytu.

Nájsť byt do krátkodobého prenájmu je pomerne ťažké alebo drahé. Zvyčajne sa zmluva o nájme bytu podpisuje na pol roka alebo jeden rok. Podľa Občianskeho zákonníka je výpovedná lehota nájomnej zmluvy tri mesiace. Predĺženie zmluvy sa vybavuje najčastejšie mesiac pred skončením jej platnosti.

Platenie účtov

Náklady na energie (plyn, voda, elektrina) a telefón či internet často nebývajú súčasťou nájomného - musí to byť takisto jasne vopred dohodnuté a uvedené v nájomnej zmluve. Stáva sa, že účty za energie dostáva na svoje meno - na adresu nehnuteľnosti - prenajímateľ, ale platí ich nájomca, napríklad priamou platbou na pošte.

Druhou možnosťou je že účty bude platiť nájomca priamo vo svojom mene, ale v tomto prípade sa musia prenajímateľ i nájomca podpísať tzv. "afidavit" (čestné prehlásenie u notára) na miestnom úrade, v ktorom sa zmena zaznamená. Cudzinci, ktorí registrujú svoje bývanie vo vlastnom mene, musia predložiť: pas, doklad o pobyte a zmluvu o nájme alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti. Bude požadovaná záloha na základe dohody zmluvných strán.
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Bývanie Prenájom bytu