MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Právne poradenstvo

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

  • Právne poradenstvo a asistencia v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.
  • Služby poskytovania právnej pomoci formou prípravy a korigovania podaní pre správne orgány, zmlúv a iných právnych písomností  
  • Ponuka využitia mediácie -  alternatívneho riešenia sporov  
  • Všetky konzultácie sú poskytované v slovenskom alebo anglickom jazyku. V prípade potreby je pre cudzincov zabezpečené tlmočenie prostredníctvom siete spolupracujúcich tlmočníkov. 

 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Online služby