MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Zmena od 1. októbra: zahraniční živnostníci sa už nezapisujú do obchodného registra

Od 1. 10. 2020 sa už zahraničné fyzické osoby nezapisujú do obchodného registra.

Oprávnenie zahraničnej fyzickej osoby (osoby, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt) podnikať na území Slovenska vznikne ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii.

Príslušný registrový súd vymaže z obchodného registra doteraz zapísané podniky zahraničných fyzických osôb. Týmto výmazom však zahraničným fyzickým osobám nezaniká oprávnenie podnikať na území Slovenka. Konania o návrhu na zápis podnikov zahraničných fyzických osôb, ako aj konania o návrhoch na zmeny zapísaných údajov, ktoré nebudú ukončené do 30. septembra 2020, registrový súd zastaví.

Ak zahraničná fyzická osoba ohlásila živnosť do 30. septembra 2020, ale do tohto dátumu nebola zapísaná do obchodného registra, jej živnostenské oprávnenie nie je aktívne. V takom prípade je potrebné kontaktovať príslušný živnostenský úrad, pôvodné živnostenské oprávnenie zrušiť a živnosť opätovne ohlásiť.
 
Od 1. októbra 2020 sa taktiež vyžaduje, aby bol podpis na písomnom súhlase vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako miesta podnikania do živnostenského registra úradne osvedčený.

Informácie o prechodných pobytoch, ktoré zahraničné osoby oprávňujú na podnikanie na území Slovenska, nájdete v našom článku Podnikanie osôb podľa typu pobytu.

Viac informácií o podnikaní na Slovensku nájdete v našej sekcii Podnikanie.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby