MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Zmena od 1. októbra: zahraniční živnostníci sa nebudú zapisovať do obchodného registra

Od 1. 10. 2020 sa už zahraničné fyzické osoby nebudú zapisovať do obchodného registra.

Oprávnenie zahraničnej fyzickej osoby (osoby, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt) podnikať na území Slovenska vznikne ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii.

Príslušný registrový súd vymaže z obchodného registra doteraz zapísané podniky zahraničných fyzických osôb. Týmto výmazom však zahraničným fyzickým osobám nezaniká oprávnenie podnikať na území Slovenka. Konania o návrhu na zápis podnikov zahraničných fyzických osôb, ako aj konania o návrhoch na zmeny zapísaných údajov, ktoré nebudú ukončené do 30. septembra 2020, registrový súd zastaví.

Informácie o prechodných pobytoch, ktoré zahraničné osoby oprávňujú na podnikanie na území Slovenska, nájdete v našom článku Podnikanie osôb podľa typu pobytu.

Viac informácií o podnikaní na Slovensku nájdete v našej sekcii Podnikanie.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby