MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Komplexné informácie pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov

 

Informácie v tomto článku sú určené občanom členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarskej konfederácie.

 

POBYT OBČANA EÚ

Občan EÚ, ktorý sa na Slovensku zdržiava dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Pre informácie o pobyte občanov EÚ, hlásení a registrácii pobytu a základných povinnostiach občana EÚ kliknite tu.

 

POBYT RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA OBČANA EÚ

Pre informácie o pobyte rodinných príslušníkom občanov EÚ, ktorí sú občanmi krajín mimo EÚ, kliknite tu.

 

ZAMESTNANIE 

Občan EÚ môže byť na území Slovenskej republiky zamestnaný bez potreby získania pracovného či iného povolenia, kliknite tu

 

PODNIKANIE

Občan EÚ, ktorý má na území Slovenskej republiky registrovaný pobyt, sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. Na Slovensku môže podnikať ako fyzická osoba - živnostník hneď po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Občan EÚ sa tiež môže stať štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti. Pre viac informácií o podnikaní na území SR kliknite tu.

 

SOCIÁLNE VECI

Pre informácie o zdravotnom poistení na území SR navštívte našu stránku tu.

Pre informácie o dávkach sociálneho poistenia navštívte našu stránku tu.

Pre informácie o rodičovskom príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, daňový bonus na vyživované dieťa, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa a ďalšie rodinné dávky navštívte našu stránku tu.

 

VZDELÁVANIE

Máte záujem naučiť sa slovenský jazyk? Migračné informačné centrum ponúka bezplatné Otvorené kurzy slovenského jazyka. Pre viac informácií kliknite tu.

 

OBČIANSTVO SR

V sekcii Občianstvo nájdete informácie o spôsobe nadobúdania štátneho občianstva SR, podmienkach jeho udelenia, potrebných dokladoch, konaní o udelení štátneho občianstva SRznovunadobudnutí občianstva SR.

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Občan EÚ môže uzavrieť manželstvo s občanom SR na území SR alebo v zahraničí. Viac informácií nájdete tu.

 

Iné praktické informácie o živote na Slovensku

Nenašli ste informáciu, ktorú ste hľadali? Povedzte nám o tom viac v nižšie uvedenom formulári. 

">Napíšte nám. 

 

 

Aktivity Migračného Informačného Centra IOM (MIC) na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby