MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nová webová stránka FromSKills2Work propaguje integráciu na trh práce

IOM Holandsko spustilo digitálnu platformu na Európskej úrovni, ktorej cieľom je propagovať zlepšenie prístupu cudzincov na trh práce: www.FromSkills2Work.eu.

Skoré uznanie formálnych a neformálnych zručností je dôležité pre úspešné zapojenie cudzincov, najmä utečencov, na trh práce. Webová stránka www.FromSkills2Work.eu poskytuje informácie o službách, organizáciách, projektoch a iniciatívach, ktoré podporujú rozpoznávanie zručností, vzdelania a kompetencií osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, a to v týchto deviatich členských krajinách  EÚ: v Belgicku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Slovinsku, Španielsku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. Táto platforma tiež ponúka úspešné príbehy migrantov a ich zamestnávateľov z každého zúčastneného štátu.

Platforma je súčasťou IOM projektu SKILLS2WORK, financovaného Európskou komisiou, ktorý sa zameriava na uznávanie zručností v Európskom rámci. Partneri projektu na Slovensku sú Nadácia PONTIS a Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Pozrite si digitálnu platformu tu. Ak chcete viac informácií o projekte Skills2Work alebo sa chcete prihlásiť na odoberanie newslettra, kliknite tu.

Tu si môžete stiahnuť GUIDELINES FOR DESIGNING POLICIES TO STRENGTHEN LABOUR MARKET INTEGRATION OF REFUGEES IN THE EU

 

 

 

 

 

 

 

Skills2Work

Cieľom projektu Skills2Work je podporiť integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na trh práce prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych aj neformálnych zručností a kompetencií. To sa dá dosiahnuť posilnením kapacít a prijímacieho rámca relevantných inštitúcií, sprostredkovateľov a zamestnávateľov a zlepšením prístupu k informáciám a službám súvisiacim s uznávaním zručností a kvalifikácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.
Projekt je realizovaný od januára 2016 a pokračuje do decembra 2017. Aktivity projektu sú realizované v 9 členských krajinách EÚ.

BRATISLAVA

KDE:  

Grősslingová 4, Bratislava (4.poschodie)

ČAS:

Začiatočníci každý utorok a štvrtok 18:30 – 20:00

Mierne pokročilí (gramatika) každý pondelok 18:30- 20:00 

Pokročilí každá streda od 18:30 – 20:00

Otvárame nový kurz pre začiatočníkov, každý utorok a štvrtok  16:45 -18:15, začíname 13. apríla 2015

KOŠICE

Ponúkame bezplatné poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

 • Poradenstvo a podpora pri orientácii na trhu práce, asistencia pri hľadaní práce 
 • Poradenstvo pri strate zamestnania (práva a povinnosti, zmena pobytu, ako sa evidovať na úrade práce)
 • Asistencia pri príprave životopisu, motivačného listu a pomoc v komunikácii so zamestnávateľom
 • Analýza situácie na trhu práce v pri hľadaní práce v požadovanom odbore
 • Príprava na pracovný pohovor
 • Kontaktovanie inštitúcií a pomoci pri vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia
 • Poradenstvo pri uzatváraní pracovnej zmluvy, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa 
 • Poradenstvo pri uznávaní diplomov a vzdelania 

Poskytujeme podporu pri vzdelávaní a rekvalifikácií: 

 

 

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

 • Právne poradenstvo a asistencia v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.
 • Služby poskytovania právnej pomoci formou prípravy a korigovania podaní pre správne orgány, zmlúv a iných právnych písomností  
 • Ponuka využitia mediácie -  alternatívneho riešenia sporov  
 • Všetky konzultácie sú poskytované v slovenskom alebo anglickom jazyku. V prípade potreby je pre cudzincov zabezpečené tlmočenie prostredníctvom siete spolupracujúcich tlmočníkov. 

 

 

Otvorené kurzy slovenského jazyka

Ponúkame bezplatné Otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy socio-kultúrnej orientácie v Bratislave a v Košiciach. Viac informácií o kurzoch.

 

Ponúkame možnosť získať finančný príspevok na vzdelávací kurz

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz. Viac informácií.

 

Možnosti bezplatného štúdia slovenského jazyka

Viac o informácií o bezplatných vzdelávacích web-portáloch, publikáciach a učebniciach slovenského jazyka.

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview