MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

PRÁVNE PORADENSTVO

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo určené pre cudzincov z krajín EÚ, EHP a mimo EÚ

Čítať ďalej

PRACOVNÉ PORADENSTVO

Pomôžeme vám pri hľadaní práce, zostavení CV a pri posúdení zručností a kvalifikácie

Čítať ďalej

KURZY A VZDELÁVANIE

Navštívte bezplatné kurzy slovenského jazyka, získajte príspevok na vzdelávací kurz

Čítať ďalej

SPOLUPRÁCA S KOMUNITAMI

Podporujeme medzikultúrny 
dialóg a komunitný život
migrantov

Čítať ďalej

  

    

Dôležitá informácia: Zmena v poskytovaní služieb Migračného Informačného Centra (MIC) Dôležitá informácia: Zmena v poskytovaní služieb Migračného Informačného Centra (MIC) Regionálne pobočky MIC v ostatných krajských mestách ukončia poskytovanie služieb k 31. marcu 2024. Od 1. apríla 2024 bude MIC naďalej poskytovať svoje základné služby v 📍Bratislave a 📍Košiciach. Pre akékoľvek otázky nás môžete kontaktovať: 📧 E-mail: RegularLab...
Informácie a pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine Informácie a pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine UA: Інформація і допомога - ситуація в Україні - ця стаття доступна українською мовою  Vstup na územie SR • Po vstupe na územie SR • Dočasné útočisko (najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou) •...
Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou kvôli vojne na Ukrajine Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou kvôli vojne na Ukrajine Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.    Pozn.: Za krízovú situáciu sa považuje mimoriadna situácia,...
Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje služby aj Slovákom vracajúcim sa zo zahraničia a ich rodinným príslušníkom Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje služby aj Slovákom vracajúcim sa zo zahraničia a ich rodinným príslušníkom Súčasťou aktivít MIC v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je aj poskytovanie služieb pre slovenských navrátilcov (občanov SR, ktorí sa plánujú vrátiť alebo sa vrátili na Slovensko zo zahraničia) a ich rodinných príslušníkov. Okruhy poskytovaných služieb zahŕňajú...

Ako sa zamestnať na Slovensku - rady pre utečencov, odídencov alebo žiadateľov o azyl z Ukrajiny

 

Ako občan Ukrajiny mám možnosť zdržiavať sa na Slovensku v rámci bezvízového režimu 90 dní. Nemám povinnosť ihneď žiadať o niektorú z foriem medzinárodnej ochrany alebo o dočasné útočisko, mám však povinnosť do 3 pracovných dní od vstupu nahlásiť adresu pobytu cudzineckej polícii.

A) Počas pobytu v rámci bezvízového styku (90 dní) nemôžem pracovať, podnikať a ani nemám zdravotné poistenie.

B) Ak mám poskytnuté dočasné útočisko (odídenec):

 • môžem pracovať na plný alebo skrátený úväzok, alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nemôžem však podnikať
 • nepotrebujem žiadne špeciálne pracovné povolenie
 • ako zamestnanec som poistený vo verejnej zdravotnej poisťovni, ak zarábam aspoň minimálnu mzdu, inak mám nárok len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • môžem pracovať len na území SR

C) Ak mám udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu (utečenec):

 • môžem pracovať na plný alebo skrátený úväzok, alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a môžem podnikať
 • nepotrebujem žiadne špeciálne pracovné povolenie
 • som poistený vo verejnej zdravotnej poisťovni
 • môžem pracovať a podnikať len na území SR

D) Ak som podal/a žiadosť o azyl:

 • počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine môžem ja a môj manžel/moja manželka pracovať na plný alebo skrátený úväzok, alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nemôžem však podnikať (platí to, aj ak nie som ukrajinský občan, ale som rodičom maloletého občana Ukrajiny)
 • ako zamestnanec som poistený vo verejnej zdravotnej poisťovni, ak zarábam aspoň minimálnu mzdu, inak mám nárok len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • môžem pracovať len na území SR

Hľadanie zamestnania

Pracovné ponuky si môžem hľadať cez overené portály ponúkajúce prácu, ktoré poskytujú aj špeciálnu sekciu pre ľudí z Ukrajiny:

Ak potrebujem poradenstvo pri orientácii na trhu práce, informácie o bezplatných kurzoch slovenčiny alebo finančnej podpore ďalšieho vzdelávania, viac informácií nájdem na webstránke Migračného informačného centra IOM.

Minimálna mesačná mzda v roku 2024 je 750 EUR v hrubom. Priemerná mesačná mzda je 1 403 EUR v hrubom. Priemernú mzdu na pozícii, v ktorej sa chcem zamestnať, nájdem na portáli platy.sk.

Potrebné doklady

Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť, že zamestnáva cudzinca, preto mu poskytujem tieto doklady:

A) ak mám poskytnuté dočasné útočisko - zamestnávateľ si urobí kópiu môjho cestovného pasu (ak nemám pas, tak akéhokoľvek identifikačného dokladu) a potvrdenia o poskytnutí dočasného útočiska (potvrdenie o tolerovanom pobyte);

B) ak mám udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu – zamestnávateľ si urobí kópiu môjho cestovného dokladu, cestovného dokladu cudzinca alebo cudzineckého pasu a pobytového preukazu;

C) ak som podal/a žiadosť o azyl - zamestnávateľ si urobí kópiu môjho preukazu žiadateľa o azyl.

Žiadne ďalšie doklady nie sú k zamestnaniu na Slovenku vo väčšine prípadov potrebné. Výnimkou sú najmä povolania, na ktorých výkon je potrebné dosiahnuť určité vzdelanie, tzv. regulované povolania. Viac informácií o uznávaní dokladov o vzdelaní mi poskytne Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Výpis z registra trestov, potrebný na výkon prác vo verejnom záujme, alebo na výkon pedagogických činností, môžem nahradiť čestným vyhlásením.

Nebezpečné praktiky

Musím byť obozretný:

 • ak mi niekto ponúka prácu bez presných informácií o názve firmy, mieste výkonu práce, pracovnej činnosti, či mzde;
 • ak mi niekto ponúka prácu a žiada odo mňa odovzdať cestovný doklad;
 • ak mi zamestnávateľ nedá podpísať pracovnú zmluvu alebo je pracovná zmluva napísaná v jazyku, ktorému nerozumiem;
 • ak mi niekto ponúka prácu, za ktorú mi poskytne len ubytovanie a stravu;
 • ak mi ponúka prácu sprostredkovateľská agentúra a chce, aby som za poskytnutie zaplatil poplatok.

V prípade, že mám pochybnosti o pracovnej ponuke alebo sa potrebujem poradiť, kontaktujem:

 • Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818 (nonstop)
 • Medzinárodnú organizáciu pre migráciu – IOM: 0907 787 374

Ak sa chcem dozvedieť viac informácií ako si bezpečne hľadať prácu a nestať sa obeťou obchodovania s ľuďmi, je tu pre mňa stránka safe.iom.sk, aj v ukrajinskom jazyku.

Ďalšie užitočné informácie aj v informačnom letáku ministerstva práce.

Ak mi zamestnávateľ nevypláca mzdu, nedodržiava podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve alebo inak porušuje zákonník práce, môžem sa obrátiť na príslušný inšpektorát práce alebo požiadať o bezplatnú právnu pomoc:

Práva zamestnanca

Na pracovnom trhu mám zaručené rovnaké práva ako občan EÚ/EHP, a preto mám nárok na:

 • minimálnu mzdu – 750 EUR v hrubom (cca. 649 EUR po zaplatení odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a dane);
 • dovolenku v dĺžke 20 dní v kalendárnom roku (25 dní, ak mám viac ako 33 rokov, resp. v danom roku dovŕšim 33 rokov);
 • príplatky za prácu v noci – 1,724 EUR/hod , v sobotu – 2,155 EUR/hod alebo v nedeľu 4,310 EUR/hod;
 • príspevok na stravu, ak pracujem viac ako 4 hodiny počas dňa, inak je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie v stravovacom zariadení;
 • odpočinok v trvaní 30 min, ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 6 hodín;
 • zdravotné poistenie, ktoré mi zabezpečí bezplatné lekárske ošetrenie v štátnych zariadeniach (za niektoré úkony sa dopláca) a lieky, ktoré mi predpíše lekár (časť hradí pacient);
 • sociálne poistenie, ktoré mi umožňuje v prípade práceneschopnosti (viac ako 10 dní) dostávať časť výplaty (55% z dennej mzdy).

Ukončenie zamestnania

Skúšobnú dobu možno dohodnúť maximálne na 3 mesiace. Počas tejto doby môžem ukončiť prácu ihneď a bez udania dôvodu. Rovnako aj môj zamestnávateľ. Ukončenie zamestnania nemá žiaden vplyv na oprávnenosť môjho pobytu na Slovensku.

Po uplynutí skúšobnej doby sa práca ukončuje: 

 • výpoveďou (ak pracujem menej ako 1 rok, výpovedná doba je 1 mesiac),
 • dohodou alebo
 • okamžitým skončením pracovného pomeru (napr. ak závažné poruším pracovnú disciplínu).

Práca cez agentúru

Ak mi ponúka prácu agentúra dočasného zamestnávania, neplatím za to žiaden poplatok. Agentúra ma pridelí na výkon práce k zamestnávateľovi.

Počas pridelenia mi mzdu vypláca agentúra.

Zoznam agentúr oprávnených prideľovať zamestnancov nájdem na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde si môžem overiť, či má potrebnú licenciu. Agentúra, ktoré nemá platnú licenciu, ma nesmie zamestnať.

Aj keď pracujem cez agentúru, moje minimálne práva (minimálna mzda, dĺžka dovolenky a pod.) sú zachované.

Práca v inej krajine EÚ/EHP

A) Ak mám na Slovensku udelené dočasné útočisko, môžem pracovať iba na Slovensku. Ak sa rozhodnem pracovať v inom štáte, najskôr si overím pravidlá pre vstup a zamestnanie u príslušných orgánov v tejto krajine.

B) Ak mám na Slovensku udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu, môžem pracovať v inom štáte EÚ/EHP, len ak tam získam pracovné povolenie.

C) Ak som podal/a žiadosť o azyl, o ktorej sa ešte nerozhodlo, musím zotrvať na Slovensku a nemôžem pracovať v inom členskom štáte EÚ/EHP.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby