MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie COVID-19: opatrenia a dôležité informácie streda, 25. marec 2020 Hranice Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku Karanténa Všeobecné informácie Sociálna poisťovňa Školstvo Dôležité kontakty a užitočné odkazy Informačné letáky Úradu verejného...
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - MIC IOM poskytuje konzultácie iba prostredníctvom telefonických liniek a emailu DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - MIC IOM poskytuje konzultácie iba prostredníctvom telefonických liniek a emailu pondelok, 16. marec 2020 V rámci opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavirus), Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby VÝLUČNE prostredníctvom telefonických liniek...
Čo potrebuješ vedieť ako študent s prechodným pobytom na Slovensku Čo potrebuješ vedieť ako študent s prechodným pobytom na Slovensku pondelok, 16. september 2019 Migračné Informačné Centrum IOM pre Vás pripravilo novú informačnú kartu týkajúcu sa práv a povinností príslušníkov tretích krajín s prechodným pobytom na účel štúdia na Sloven...
Čo by ste mali vedieť pred podpisom pracovnej zmluvy Čo by ste mali vedieť pred podpisom pracovnej zmluvy piatok, 13. september 2019 Migračné Informačné Centrum IOM pre Vás pripravilo novú informačnú kartu týkajúcu sa upozornení pred podpisom pracovnej zmluvy na Slovensku. Nájdete tu praktické informácie o pracovnej...
Pozor zmena výšky životného minima od 1. júla 2019 Pozor zmena výšky životného minima od 1. júla 2019 pondelok, 01. júl 2019 Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima zo sumy 205,07 na sumu 210,20 EUR. Pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky musí byť pri žiadosti o pobyt finančne zabezpečený najmenej...
Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit) Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit) štvrtok, 21. marec 2019 Ak máte vy ako občan Spojeného kráľovstva alebo Váš rodinný príslušník ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na území Slovenskej republiky registrovaný pobyt, ...
Od 1. januára 2019 zmeny (najmä) pri zamestnávaní cudzincov Od 1. januára 2019 zmeny (najmä) pri zamestnávaní cudzincov piatok, 04. január 2019 K 1.1 2019 bol novelizovaný zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov: Zoznam nedostatkových profesií sa bude aktualizovať častejšie, každý štvrťrok. Ústredie práce...
Novinka pri vyplácaní materskej Novinka pri vyplácaní materskej štvrtok, 22. november 2018 Od budúceho roka budú môcť rodičia poberať materskú dávku súbežne  Súčasná legislatívna úprava neumožňuje, aby matka aj otec poberali materskú dávku súbežne. Od budúceho roka však...
Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily utorok, 26. jún 2018 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti za rok 2017 nižšou ako 5 %. Viac informácií...
Zmena zákona o pobyte cudzincov  - Podávanie žiadosti o pobyt Zmena zákona o pobyte cudzincov - Podávanie žiadosti o pobyt piatok, 04. máj 2018 1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa podmienok na podávanie žiadostí o niektoré typy pobytov. Od 1....
Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie. Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie. štvrtok, 03. máj 2018 Od 1. mája 2018 zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania cudzinca, musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti...
Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania štvrtok, 03. máj 2018 Od 1. mája 2018 už nebude potrebné cudzineckej polícii na preukázanie ubytovania predkladať originál listu vlastníctva. Na preukázania ubytovania postačí čestné vyhlásenie majiteľa /majiteľov...
Zmena zákona o pobyte cudzincov Zmena zákona o pobyte cudzincov pondelok, 30. apríl 2018 1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa života cudzincov na Slovensku, ako aj novú úpravu podmienok na podávanie...
Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov štvrtok, 15. marec 2018 Od 19. marca 2018 bude cudzinecká polícia sídliť na novej adrese: Regrútska 4, Bratislava (mestská časť Vajnory). Nové otváracie hodiny:
Zmena v zdravotnom poistení pre zamestnancov Zmena v zdravotnom poistení pre zamestnancov štvrtok, 01. marec 2018 Od 1.1.2018 je účinná novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá sa týka zamestnancov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR, a nie sú zdravotne poistení v inom členskom štáte.  Od 1.1. 2018...
Od 1.1.2018 sa opäť zvýši minimálna mzda Od 1.1.2018 sa opäť zvýši minimálna mzda piatok, 12. január 2018 Výška minimálnej mzdy bude od januára 2018 závisieť od typu pracovnej pozície a zvýši sa od 480 € do 960 €. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti...
Od 1. Júla 2017 sa zvyšuje suma životného minima Od 1. Júla 2017 sa zvyšuje suma životného minima streda, 02. august 2017 Od 1. Júla 2017 do najneskôr 30. Júna 2018 je suma životného minima stanovená na 199,48 EUR. Suma životného minima ovplyvňuje napr. výšku finančného zabezpečenia cudzinca pri pobyte na Slovensku,...
Od 1 . Septembra ďalšia zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorá sa dotkne študentov Od 1 . Septembra ďalšia zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorá sa dotkne študentov utorok, 18. júl 2017 Od 1. Septembra vstupuje do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorou zaniká možnosť požiadať o prechodný pobyt na účel štúdia ako študent slovenského jazyka na jazykovej škole....
Od 1 mája 2017 sa mení zákon o pobyte cudzincov Od 1 mája 2017 sa mení zákon o pobyte cudzincov pondelok, 03. apríl 2017 Novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov nadobudne účinnosť 1.mája 2017. Zmeny sa týkajú najmä sezónneho zamestnania a vysielania zamestnancov v rámci vnútropodnikového transferu....
Od 1. Mája 2017 vzrastie rodičovský príspevok Od 1. Mája 2017 vzrastie rodičovský príspevok streda, 29. marec 2017 Výška rodičovského príspevku sa od roku 2014 nezvyšovala, pretože závisela od výšky životného minima, ktorého výška sa posledné tri roky nemenila.  Od 1. mája 2017 sa mení legislatíva...
Od 1. Januára 2017 – zvýšenie minimálnej mzdy Od 1. Januára 2017 – zvýšenie minimálnej mzdy pondelok, 16. január 2017 Od 1. Januára 2017 – zvýšenie minimálnej mzdy Minimálna mzda zamestnancov sa k 1.1.2017 zvyšuje na 435,- EUR mesačne (hrubá mzda). Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá...
Od 01. Januára 2017 – verejné zdravotné poistenie dieťaťa cudzinca Od 01. Januára 2017 – verejné zdravotné poistenie dieťaťa cudzinca štvrtok, 05. január 2017 Od 1.januára 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Do okruhu osôb, ktoré sú verejne zdravotne poistené, pričom nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej...
Migračné informačné centrum IOM pomáha už 10 rokov Migračné informačné centrum IOM pomáha už 10 rokov utorok, 03. máj 2016 Bratislava, 3. mája 2016 – Migračné informačné centrum IOM (MIC) je prvé a doteraz jediné informačné centrum na Slovensku, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti...
Podnikáte na Slovensku? Pomôžte nám zlepšiť naše služby. Podnikáte na Slovensku? Pomôžte nám zlepšiť naše služby. streda, 24. február 2016 Pochádzate z krajiny mimo EU/EHP a podnikáte alebo chcete podnikať na Slovensku? 
Nižšie poplatky za zápis údajov do obchodného registra od 01.01.2016 Nižšie poplatky za zápis údajov do obchodného registra od 01.01.2016 utorok, 15. december 2015 Od 01. Januára 2016 sa znižujú niektoré poplatky za zápis údajov do obchodného registra.  Poplatok za návrh na:  prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzených (komanditná spoločnosť,...
Nová brožúra Zamestnávanie cudzincov na Slovensku Nová brožúra Zamestnávanie cudzincov na Slovensku streda, 19. november 2014 Migračné informačné centrum IOM pre vás pripravilo nové vydanie brožúry Zamestnávanie cudzincov na Slovensku. Brožúra obsahuje aktuálne informácie o zamestnávaní štátnych príslušníkov...
Nové pravidlá pre výpočet dĺžky pobytu v Schengenskom priestore Nové pravidlá pre výpočet dĺžky pobytu v Schengenskom priestore štvrtok, 16. október 2014 Dňa 18. októbra 2013 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre výpočet dĺžky krátkodobého pobytu v Schengenskom priestore. Zmena sa týka najmä štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí...

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON/UT/ŠTV/PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V rámci opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavirus) Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby VÝLUČNE prostredníctvom telefonických liniek a emailu.

 

Online služby