MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Dôležitá informácia: Zmena v poskytovaní služieb Migračného Informačného Centra (MIC) Dôležitá informácia: Zmena v poskytovaní služieb Migračného Informačného Centra (MIC) Regionálne pobočky MIC v ostatných krajských mestách ukončia poskytovanie služieb k 31. marcu 2024. Od 1. apríla 2024 bude MIC naďalej poskytovať svoje základné služby v 📍Bratislave...
Informácie a pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine Informácie a pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine UA: Інформація і допомога - ситуація в Україні - ця стаття доступна українською мовою  Vstup na územie SR • Po vstupe na územie...
Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou kvôli vojne na Ukrajine Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou kvôli vojne na Ukrajine Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným...
Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje služby aj Slovákom vracajúcim sa zo zahraničia a ich rodinným príslušníkom Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje služby aj Slovákom vracajúcim sa zo zahraničia a ich rodinným príslušníkom Súčasťou aktivít MIC v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je aj poskytovanie služieb pre slovenských navrátilcov (občanov SR, ktorí sa plánujú vrátiť alebo sa vrátili na...
Komplexné informácie pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov Komplexné informácie pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov   Informácie v tomto článku sú určené občanom členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarskej konfederácie.   POBYT OBČANA EÚ Občan EÚ,...
Rozšírenie bezplatných služieb Rozšírenie bezplatných služieb   Migračné informačné centrum IOM (MIC) v rámci Plánu Obnovy Slovenskej Republiky poskytuje:   Podporu Migrantom:  Otvorené Kurzy Slovenského Jazyka  Právne Poradenstvo Sociálne a...
Zmena adresy MIC IOM v Košiciach Zmena adresy MIC IOM v Košiciach Kanceláriu Migračného Informačného Centra IOM v Košiciach nájdete od 1.12.2022 na novej adrese: Floriánska 19, 040 01 Košice, 2. poschodie. Cesta zo starej adresy (Poštová ul.) na Florián
Інформація і допомога - ситуація в Україні Інформація і допомога - ситуація в Україні В'їзд на територію СР • Після в'їзду на територію СР • НОВА ІНФОРМАЦІЯ! Тимчасовий притулок (найпростіший ...
POZOR: Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19 je odvolaná od 15. septembra 2023 POZOR: Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19 je odvolaná od 15. septembra 2023 Vláda Slovenskej republiky rozhodla, že mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená dňa 11. marca 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, je odvolaná od 15. septembra 2023. Trvanie mimoriadnej...
COVID-19: opatrenia a dôležité informácie (priebežne aktualizované) COVID-19: opatrenia a dôležité informácie (priebežne aktualizované) DÔLEŽITÉ: 22. februára 2022 skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený 25. novembra 2021. Mimoriadna situácia (krízová situácia) vyhlásená 11. marca 2020 stále trvá.  DÔLEŽITÉ...
Podcasty IOM Slovensko: rozhovory s ľuďmi z celého sveta Podcasty IOM Slovensko: rozhovory s ľuďmi z celého sveta V sérii podcastov Aj my sme tu doma spoznáte viaceré krajiny sveta v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sa v nich narodili a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Naši hostia vám predstavia Indiu,...
Pomáhame cudzincom na Slovensku od roku 2006 Pomáhame cudzincom na Slovensku od roku 2006 Za 15 rokov Migračné informačné centrum IOM pomohlo už 53-tisíc cudzincom.  Cudzinci prichádzajúci na Slovensko najčastejšie potrebujú pomôcť s prvými krokmi pri získaní povolenia na...
Zmena od 1. októbra: zahraniční živnostníci sa už nezapisujú do obchodného registra Zmena od 1. októbra: zahraniční živnostníci sa už nezapisujú do obchodného registra Od 1. 10. 2020 sa už zahraničné fyzické osoby nezapisujú do obchodného registra. Oprávnenie zahraničnej fyzickej osoby (osoby, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt) podnikať na území Slovenska...
COVID-19 : Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky COVID-19 : Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky  Pracovný pomer je možné skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer na dobu...
Čo potrebuješ vedieť ako študent s prechodným pobytom na Slovensku Čo potrebuješ vedieť ako študent s prechodným pobytom na Slovensku Migračné Informačné Centrum IOM pre Vás pripravilo novú informačnú kartu týkajúcu sa práv a povinností príslušníkov tretích krajín s prechodným pobytom na účel štúdia na Sloven...
Čo by ste mali vedieť pred podpisom pracovnej zmluvy Čo by ste mali vedieť pred podpisom pracovnej zmluvy Migračné Informačné Centrum IOM pre Vás pripravilo novú informačnú kartu týkajúcu sa upozornení pred podpisom pracovnej zmluvy na Slovensku. Nájdete tu praktické informácie o pracovnej...
Od 1. januára 2019 zmeny (najmä) pri zamestnávaní cudzincov Od 1. januára 2019 zmeny (najmä) pri zamestnávaní cudzincov K 1.1 2019 bol novelizovaný zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov: Zoznam nedostatkových profesií sa bude aktualizovať častejšie, každý štvrťrok. Ústredie práce...
Novinka pri vyplácaní materskej Novinka pri vyplácaní materskej Od budúceho roka budú môcť rodičia poberať materskú dávku súbežne  Súčasná legislatívna úprava neumožňuje, aby matka aj otec poberali materskú dávku súbežne. Od budúceho roka však...
Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti za rok 2017 nižšou ako 5 %. Viac informácií...
Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie. Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie. Od 1. mája 2018 zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania cudzinca, musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti...
Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania Od 1. mája 2018 už nebude potrebné cudzineckej polícii na preukázanie ubytovania predkladať originál listu vlastníctva. Na preukázania ubytovania postačí čestné vyhlásenie majiteľa /majiteľov...
Zmena zákona o pobyte cudzincov Zmena zákona o pobyte cudzincov 1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa života cudzincov na Slovensku, ako aj novú úpravu podmienok na podávanie...
Zmena v zdravotnom poistení pre zamestnancov Zmena v zdravotnom poistení pre zamestnancov Od 1.1.2018 je účinná novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá sa týka zamestnancov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR, a nie sú zdravotne poistení v inom členskom štáte.  Od 1.1. 2018...
Od 1 . Septembra ďalšia zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorá sa dotkne študentov Od 1 . Septembra ďalšia zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorá sa dotkne študentov Od 1. Septembra vstupuje do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorou zaniká možnosť požiadať o prechodný pobyt na účel štúdia ako študent slovenského jazyka na jazykovej škole....
Podnikáte na Slovensku? Pomôžte nám zlepšiť naše služby. Podnikáte na Slovensku? Pomôžte nám zlepšiť naše služby. Pochádzate z krajiny mimo EU/EHP a podnikáte alebo chcete podnikať na Slovensku? 
Nové pravidlá pre výpočet dĺžky pobytu v Schengenskom priestore Nové pravidlá pre výpočet dĺžky pobytu v Schengenskom priestore Dňa 18. októbra 2013 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre výpočet dĺžky krátkodobého pobytu v Schengenskom priestore. Zmena sa týka najmä štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí...

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby